Bayan ng Laoac

Ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat, ito ang bunga ng pagsasama-sama nating pagsisikap, ngayong araw, kasabay ng ating pagalaala sa makasaysayang pagtatag ng ating bayan ng Laoac, apatnapu’t isang taon na ang nakararaan, ay ating ipahayag ang ating pagmamahal at patuloy pa natin itong ipagmalaki. Narito ang ikatlong bahagi ng ating #maspinaLAOACnaTurismo, samahn continue reading : Bayan ng Laoac